Hurtownia artykułów BHP i odzieży roboczej

Kontakt
Bewita S.C. Adam Bury, Wiesław Kocz
telefon: 17 861 29 70
e-mail: biuro@bewita.pl
ul. Lubelska 28/7/1
35-233 Rzeszów
Formularz kontaktowy i więcej
Wysoką jakość i użyteczność produktów zapewniamy dzięki asortymentowi znanych marek: 3M, Panoply, Uvex, Greno, Portwest, Protektor, Venitex, U-power, Secura.

Znaki BHP, ewakuacyjne, pożarowe, informacyjne i budowlane

Znaki służące do oznakowania pomieszczeń i urządzeń mające za zadanie zwiększanie bezpieczeństwa miejsca pracy, ułatwiające orientację w miejscach produkcyjnych i ewakuację podczas niebezpiecznych sytuacji.

Znaki ewakuacyjne

Wyjście ewakuacyjne

Wyjście ewakuacyjne

Kierunek wyjścia prawo

Kierunek wyjścia prawo

Kierunek wyjścia lewo

Kierunek wyjścia lewo

Kierunek wyjścia prawo schodami w dół

Kierunek wyjścia w prawo schodami w dół

Kierunek wyjścia w lewo schodami w dół

Kierunek wyjścia w lewo schodami w dół

Kierunek wyjścia lewo w górę schodami

Kierunek wyjścia w lewo schodami w górę

Kierunek wyjścia prawo w górę schodami

Kierunek wyjścia w prawo schodami w górę

Kierunek ewakuacyjny

Kierunek ewakuacyjny

Drzwi ewakuacyjne

Drzwi ewakuacyjne

Drzwi ewakuacyjne

Drzwi ewakuacyjne

Ciągnąć aby otworzyć

Ciągnąć aby otworzyć

Pchnąć aby otworzyć

Pchnąć aby otworzyć

Kierunki

Kierunki

Kierunki

Kierunki

Stłuc aby uzyskać dostęp

Stłuc aby uzyskać dostęp

Przesunąć aby otworzyć

Przesunąć aby otworzyć


Znaki ewakuacyjne dla osób niepełnosprawnych

Kierunek wyjścia w prawo

Kierunek wyjścia w prawo

Kierunek wyjścia w lewo

Kierunek wyjścia w lewo

Kierunek wyjścia na niższy poziom w prawo

Kierunek wyjścia na niższy poziom w prawo

Kierunek wyjścia na niższy poziom w lewo

Kierunek wyjścia na niższy poziom w lewo

Drzwi ewakuacyjne

Drzwi ewakuacyjne

Drzwi ewakuacyjne

Drzwi ewakuacyjne


Znaki ewakuacyjne uzupełniające

Wyjście

Wyjście

Wyjście / exit

Wyjście / exit

Exit

Exit

Wyjście awaryjne

Wyjście awaryjne

Droga ewakuacyjna

Droga ewakuacyjna

Ciągnąć aby otworzyć

Ciągnąć aby otworzyć

Pchnąć aby otworzyć

Pchnąć aby otworzyć

Pull

Pull

Push

Push

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc

Ciągnąć

Ciągnąć

Pchać

Pchać


Tablice telefonów alarmowych

Tablica telefonów alarmowych

Tablica telefonów alarmowych

Nalepka na telefon

Nalepka na telefon


Znaki zakazu

Nieupoważnionym wstęp wzbroniony

Nieupoważnionym wstęp wzbroniony

Nieupoważnionym wstęp wzbroniony

Nieupoważnionym wstęp wzbroniony

Zakaz picia wody

Zakaz picia wody

Zakaz ruchu urządzeń do transportu poziomego

Zakaz ruchu urządzeń do transportu poziomego

Zakaz używania drabiny

Zakaz używania drabiny

Nie włączać

Nie włączać

Zakaz palenia tytoniu

Zakaz palenia tytoniu

Zakaz używania otwartego ognia

Zakaz używania otwartego ognia


Znaki ostrzegawcze

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie

Niebezpieczeństwo zatrucia substancjami toksycznymi

Niebezpieczeństwo zatrucia substancjami toksycznymi

Substancje żrące

Substancje żrące

Substancje radioaktywne i promieniowanie jonizujące

Substancje radioaktywne i promieniowanie jonizujące

Wiszące przedmioty

Wiszące przedmioty

Urządzenia do transportu poziomego

Urządzenia do transportu poziomego

Ostrzeżenie przed porażeniem elektrycznym

Ostrzeżenie przed porażeniem elektrycznym


Znaki nakazu

Załóż okulary ochronne

Załóż okulary ochronne

Chroń głowę

Chroń głowę

Stosuj ochronę słuchu

Stosuj ochronę słuchu

Chroń drogi oddechowe

Chroń drogi oddechowe

Stosuj ochronę stóp

Stosuj ochronę stóp

Stosuj ochronę rąk

Stosuj ochronę rąk

Ochraniaj twarz

Ochraniaj twarz


Znaki ochrony przeciwpożarowej - fotoluminescencyjne

Palenie zabronione

Palenie zabronione

Zakaz używania otwartego ognia

Zakaz używania otwartego ognia

Zakaz gaszenia wodą

Zakaz gaszenia wodą

Nie zastawiać

Nie zastawiać

Zestaw sprzętu pożarowego

Zestaw sprzętu pożarowego

Hydrant wewnętrzny

Hydrant wewnętrzny

Gaśnica

Gaśnica

Telefon do użycia w przypadku zagrożenia

Telefon do użycia w przypadku zagrożenia

Alarmowy sygnalizator akustyczny

Alarmowy sygnalizator akustyczny

Drabina pożarowa

Drabina pożarowa

Kierunek do sprzętu pożarowego

Kierunek do sprzętu pożarowego

Kierunek do sprzętu pożarowego

Kierunek do sprzętu pożarowego

Uruchamianie ręczne

Uruchamianie ręczne

Materiały łatwopalne

Materiały łatwopalne

Materiały utleniające

Materiały utleniające

Materiały wybuchowe

Materiały wybuchowe

Gaśnica

Gaśnica

Hydrant

Hydrant

Sprzęt gaśniczy

Sprzęt gaśniczy


Oznakowanie substancji chemicznych

Substancja drażniąca

Substancja drażniąca

Substancja szkodliwa

Substancja szkodliwa

Substancja toksyczna

Substancja toksyczna

Substancja bardzo toksyczna

Substancja bardzo toksyczna

Substancja żrąca

Substancja żrąca

Substancja korodująca

Substancja korodująca

Substancja skrajnie łatwopalna

Substancja skrajnie łatwopalna

Substancja wysoce łatwopalna

Substancja wysoce łatwopalna

Substancja utleniająca

Substancja utleniająca

Substancja wybuchowa

Substancja wybuchowa

Substancja stwarzająca zagrożenie biologiczne

Substancja stwarzająca zagrożenie biologiczne

Substancja niebezpieczna dla środowiska

Substancja niebezpieczna dla środowiska


Tablice budowlane

Uwaga! Roboty na wysokościach

Uwaga! Roboty na wysokościach

Uwaga! Wykopy

Uwaga! Wykopy

Uwaga! Głębokie wykopy

Uwaga! Głębokie wykopy

Uwaga! Roboty budowlane

Uwaga! Roboty budowlane

Uwaga! Niezatrudnionym wstęp wzbroniony

Uwaga! Niezatrudnionym wstęp wzbroniony

Przestrzegaj przepisów BHP

Przestrzegaj przepisów BHP

Tablica informacyjna - ogłoszenie

Tablica informacyjna - ogłoszenie

Tablica informacyjna

Tablica informacyjna


Tablice informacyjne

Nieupoważnionym wstęp wzbroniony

Nieupoważnionym wstęp wzbroniony

Uwaga! Strefa ochrony bezpośredniej ujęcie wody

Uwaga! Strefa ochrony bezpośrednie ujęcie wody

Strefa ochrony bezpośredniego ujęcia wody

Strefa ochrony bezpośredniego ujęcia wody

Ostrożnie z ogniem

Ostrożnie z ogniem


Tablice symboliczne