Hurtownia artykułów BHP i odzieży roboczej

Kontakt
Bewita S.C. Adam Bury, Wiesław Kocz
telefon: 17 861 29 70
e-mail: biuro@bewita.pl
ul. Lubelska 28/7/1
35-233 Rzeszów
Formularz kontaktowy i więcej
Wysoką jakość i użyteczność produktów zapewniamy dzięki asortymentowi znanych marek: 3M, Panoply, Uvex, Greno, Portwest, Protektor, Venitex, U-power, Secura.

Pochłaniacze i filtropochłaniacze

Pochłaniacze

Typ Przeznaczenie
2021 A1 Pary i gazy organiczne o temperaturze wrzenia mniejszej niż 65 st.C (np. rozpuszczalniki organiczne, węglowodory, alkohole, aldehydy, kwasy organiczne, estry, etery, ketony, styren itp.).
2022 B1
2032 B2
Pary i gazy nieorganiczne (np. dwusiarczek węgla, siarkowodór, cyjanowodór, formaldehyd, merkaptany).
2023 E1
2033 E2
Dwutlenek siarki i inne pary i gazy kwaśne (np. chlorowodór, dwutlenek azotu, trójtlenek siarki, kwasy organiczne niskorzędowe - mrówkowy i octowy).
2024 K1
2034 K2
Amoniak i organiczne pochodne amoniaku (aminy), (np. metyloamina, dwumetyloamina, etyloamina).

Filtropochłaniacze

Typ Przeznaczenie
2041 A1P2
2061 A2P2
Pary i gazy organiczne i temperaturze wrzenia powyżej 65 st.C w warunkach występowania również pyłów, dymów lub mgieł (rozpylane aerozole, np. malowanie natryskowe, opryskiwanie roślin, kondensujące opary silników benzynowych i wysokoprężnych).
2046 B1P2
2062 B2P2
Pary i gazy nieorganiczne w warunkach występowania również pyłów, dymów i mgieł (np. kwas mrówkowy).
2043 E1P2
2063 E2P2
Dwutlenek siarki i inne pary gazowe kwaśne w warunkach występowania również pyłów, dymów i mgieł (np. dwutlenek siarki, fluorowodów, kwas siarkowy).
2044 K1P2
2063 K2P2
Amoniak i organiczne pochodne amoniaku (aminy), w warunkach występowania również pyłów, dymów i mgieł (np. amoniak, chlorek amonu).
2051 A1P3
2071 A2P2
Pary i gazy organiczne o temperaturze wrzenia powyżej 65 st.C w warunkach występowania również pyłów, dymów i mgieł toksycznych (np. akrylan metylu, akrylonitryl, anilina, czteroetylek ołowiu, dwusiarczek węgla, fenol).
2052 B1P3
2072 B2P3
Pary i gazy nieorganiczne w warunkach występowania również pyłów, dymów i mgieł toksycznych (np. chlor, chlorki fosforu, cyjanki, cyjanowodór, fosgen).
2053 E1P3
2073 E2P3
Dwutlenek siarki i inne pary i gazy kwaśne w warunkach występowania również pyłów, dymów i mgieł toksycznych.
2054 K1P3
2074 K2P3
Amoniak i organiczne pochodne amoniaku (aminy), w warunkach występowania również pyłów, dymów i mgieł toksycznych.
2025 ABEK1 Wszystkie pary i gazy wymienione w kasach A1, B1, E1 i K1, występujące pojedynczo lub w postaci mieszanin.
2045 ABEK1P2 Wszystkie pary i gazy wymienione w klasach A1P2, B1P2, E1P2 i K1P2, pojedynczo lub jako mieszaniny, z równoczesnym występowaniem pyłów, dymów i mgieł.
2055 ABEK1P3 Wszystkie pary i gazy wymienione w klasach A1P3, B1P3, E1P3 i K1P3, pojedynczo lub jako mieszaniny, z równioczesnym występowaniem toksycznych pyłów, dymów i mgieł.